Умови проведення конкурсу.

У Конкурсу беруть участь учнівські колективи екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

До складу колективу входять до 7 осіб: до 6 учнів віком від 11 до 17 років і 1 керівник, який призначається з числа керівників колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

Конкурс проводиться у три етапи:

I етап: районний (міський);
II етап: обласний;
III етап: фінальний (Всеукраїнський).

Команда учасників презентує еколого-просвітницьку та природоохоронну діяльність, проведену протягом навчального року, її результативність з використанням плакатів, малюнків, фотографій, відеосюжетів (у довільній
формі).Тривалість презентації – до 5 хвилин

Презентація оцінюється журі за такими критеріями:

 • цільова аудиторія, на яку спрямована еколого-просвітницька діяльність,
 • кількість проведених заходів (найбільш результативних), наочність – 1-5 балів;
  природоохоронна робота колективу – 1-5 балів;
 • взаємодія з громадськими та природоохоронними організаціями – 1-5
  балів;
 • загальне враження від презентації -1- 5 балів.


Максимальна кількість балів, яку може отримати колектив за
презентацію, – 20 балів


Конкурсний виступ може поєднувати різні жанри, стилі і напрями мистецтва, демонструвати власні досягнення в просвітницькій та природоохоронній діяльності.

Проблеми можуть відображатися у трагічній, гумористичній, образній, художньо-спортивній та інших формах. Сценарії мають бути оригінальними, авторськими та відображати власний досвід і результати практичної природоохоронної роботи та популяризації руху за збереження навколишнього середовища.
Тривалість виступу – до 20 хвилин.

Виступи колективів оцінюються за такими критеріями:

 • відповідність тематиці Конкурсу – 1 -2 бали;
 • актуальність та соціальне значення порушеної у виступі екологічної проблеми – 1-2 бали;
  відтворення та пропаганда народних традицій щодо гармонізації взаємовідносин з природою – 1 -3 бали;
  висвітлення різнопланових аспектів екології: виживання (охорона довкілля як середовища життєдіяльності людини); природно-науковий; оздоровчо-рекреаційний; історико-культурний; господарський; етичний; естетичний – 1-5 балів;
 • виконавська майстерність – 1-5 балів;
 • естетика костюмів і реквізиту (плакати, малюнки, фотографії, відеоматеріали про природоохоронну і екологічну діяльність колективу тощо), якість музичного та художнього оформлення – 1-5 балів;
 • рівень режисури – 1-5 балів;
 • володіння увагою глядача – 1-3 бали.

Максимальна кількість балів, яку може отримати колектив за презентацію, – 30 балів.

Роботи кращих колективів висвітлюється в науковопедагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЕНЦ.


Для участі необхідно зареєструватися в онлайн режимі – заповнити форму за посиланням. Якщо проект готувала команда, то реєстрація проекту проходить на капітана команди (основна форма заповнюється на капітана, інші учаники записуються окремо в формі) 

Дистанційне проведення постерного онлайн-захисту презентацій передбачає підготовку учасником (командою) відеозапису захисту проекту з розміщенням відео на каналі Youtube. 

Малюнки та світлини додаються окремо в форматі JPG, таблиці та інші графічні зображення в форматі PDF.


Координатор проекту

Email:

Телефон: