Умови проведення конкурсу.

У Конкурсі беруть участь учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях зоології та сільського господарства.

Конкурс проводиться у два етапи:
I етап відбірковий (заочний), для участі необхідно зареєструватися в онлайн режимі та прикріпити тези майбутньої науково-дослідницької роботи окремим файлом.

Журі Конкурсу розглядає подані учасниками тези і визначає учасників II етапу.

II етап фінальний (Всеукраїнський), у вигляді постерного онлайн-захисту проєктів.

  Дистанційне проведення постерного онлайн-захисту науково-дослідницьких робіт передбачає підготовку учасником (командою) відеозапису захисту проекту з розміщенням відео на каналі Youtube.

Вимоги до тез:

У тезах подається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи, список використаних джерел.

Об’єм тез не повинен перевищувати трьох сторінок (6000 друкованих символів шрифтом Times New Roman, 14; інтервал – 1,5; формат роботи – MS Word).

Малюнки та світлини додаються окремо в форматі JPG, таблиці та інші графічні зображення в форматі PDF.

Тези подаються державною мовою.

Критерії оцінювання тез:

  • актуальність теми дослідження;
  • наявність елементів наукової новизни;
  • обґрунтованість отриманих результатів;
  • практичне значення дослідження;
  • відповідність вимогам до оформлення тез.

Вимоги до науково-дослідницької роботи:

Для участі в II етапі Конкурсу необхідно подати до організаційного комітету Конкурсу науково-дослідницьку роботу, у форматі – MS Word.

Малюнки та світлини додаються окремо в форматі JPG, таблиці та інші графічні зображення в форматі PDF.

Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт:

  • аргументованість вибору теми і методів дослідження – до 20 балів;
  • ступінь самостійності та особистий внесок автора в роботу – до 25 балів;
  • чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу – до 20 балів;
  • вільне володіння матеріалом – до 20 балів;
  • кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань) – до 15 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за захист науково-дослідницької роботи – 100 балів.

Для участі необхідно зареєструватися в онлайн режимі – заповнити форму за посиланням. Якщо проект готувала команда, то реєстрація проекту проходить на капітана команди (основна форма заповнюється на капітана, інші учаники записуються окремо в формі) 

Дистанційне проведення постерного онлайн-захисту презентацій передбачає підготовку учасником (командою) відеозапису захисту проекту з розміщенням відео на каналі Youtube. 

Малюнки та світлини додаються окремо в форматі JPG, таблиці та інші графічні зображення в форматі PDF.


Координатор проекту Надія Найда 

Email: naida@nenc.gov.ua

Телефон: 063 183-79-32