Умови проведення конкурсу.

Для участі у Конкурсу необхідно представляти власні проєкти, створені в різних напрямах досліджень в галузі природничо-математичних наук.

Номінації:

 • біологія;
 • ресурси енергозбереження;
 • екологічно безпечні технології та прикладна екологія;
 • фізика;
 • хімія;
 • медицина та охорона здоров’я;
 • сільськогосподарське дослідництво та винахідництво;
 • науки про Землю (географія, геологія);
 • психологія;
 • інженерні науки;
 • комп’ютерні науки та штучний інтелект.

У конкурсі беруть участь діти віком від 12 до 15 років включно. Допускаються до змагання як індивідуальні так і командні проєкти.

Конкурс буде проведено у два етапи:

I етап (відбірковий, заочний) – для участі необхідно зареєструватися в онлайн режимі та прикріпити тези майбутнього проекту окремим файлом.

Журі Конкурсу розглядає подані учасниками тези винахідницьких або раціоналізаторських проєктів і визначає учасників II етапу.

II етап (фінальний, дистанційний) – у вигляді постерного онлайн-захисту проєктів.

  Дистанційне проведення постерного онлайн-захисту проєктів передбачає підготовку учасником (командою) відеозапису захисту проєкту з розміщенням відео на каналі Youtube.

Учасники Конкурсу мають право представляти винахідницькі або раціоналізаторські проєкти в кількох номінаціях за умови представлення різних проєктів.

Вимоги до тез:

1. Об’єм тез до винахідницьких або раціоналізаторських проєктів не повинен перевищувати 2 сторінки формату А4 (6000 друкованих символів шрифтом Times New Roman, 12; міжрядковий інтервал – 1,5; формат роботи -MS Word).

 Малюнки та світлини додаються окремо в форматі JPG, таблиці та інші графічні зображення в форматі PDF.

Тези подаються державною мовою.

2. У тезах зазначаються такі дані:

 • клас (курс);
 • мета і завдання проєкту;
 • строки проведення дослідження;
 • методи дослідження та його складові;
 • результати дослідження та їх аналіз (основні графіки, таблиці);
 • висновки (практичне значення, доцільність);
 • бібліографія (1 -2 основні джерела, які використовувались, або посилання на використані веб-сайти).

Проєкти мають бути виконані учасниками Конкурсу самостійно під керівництвом наукового керівника – фахівця в певній галузі науки (наукового, педагогічного або науково-педагогічного працівника навчального закладу).

Вимоги до винахідницького проєкту:

1. Винахідницький проєкт повинен описувати новий пристрій, технологію, речовину, штам мікроорганізмів, культуру клітин рослин і тварин, які раніше не описувалися та не використовувалися, оригінальні варіанти баз даних та ін.

Використання винаходу повинно сприяти покращенню стану природного середовища.

2. Презентація винахідницького проєкту може супроводжуватися демонстрацією експоната винаходу.

Вимоги до експоната винаходу:

1. Експонат винаходу повинен бути оформлений у формі діючого механізму, приладу, пристрою чи моделі. Має бути нешкідливим для здоров’я людини, безпечним і таким, що не створює загрози навколишньому середовищу.

2. Експонат винаходу може бути представлений у вигляді стенду, дослідного зразка, макета, моделі тощо.

Вимоги до раціоналізаторського проєкту:

1. Раціоналізаторський проєкт повинен містити технологічне (технічне) або організаційне рішення в будь-якій сфері діяльності людини. В опису проєкту має бути представлена методологія проведених досліджень, запропоновані шляхи щодо удосконалення пристроїв або конструкцій, приведені приклади для поліпшення умов досліджень.

2. Об’єктом раціоналізаторського проєкту може бути матеріальний об’єкт або процес.

3. Раціоналізаторський проєкт повинен бути новим, мати практичне значення для юридичної та фізичної особи. Упровадження раціоналізаторського проєкту може давати позитивний економічний ефект.

4. Раціоналізаторський проєкт може бути представлений у вигляді прототипу об’єкта, стану або способів його виготовлення.

5. Постери проєктів повинні містити інформацію про автора (авторів), мати чітко сформульовану мету та завдання, результати апробації винаходу або раціоналізаторської пропозиції, відомості щодо переваг авторської розробки порівняно з відомими аналогами.

Для участі необхідно зареєструватися в онлайн режимі – заповнити форму за посиланням. Якщо проект готувала команда, то реєстрація проекту проходить на капітана команди(основна форма заповнюється на капітана, інші учаники записуються окремо в формі) 

Дистанційне проведення постерного онлайн-захисту презентацій передбачає підготовку учасником (командою) відеозапису захисту проекту з розміщенням відео на каналі Youtube. 

Малюнки та світлини додаються окремо в форматі JPG, таблиці та інші графічні зображення в форматі PDF.


Координатор проекту Володимир Комендантов 

Email: komendantov@nenc.gov.ua

Телефон: 066-641-32-60; 067-459-95-28